in , , ,

GDPR คืออะไร? #สรุปเลยสั้นๆ

What does GDPR mean?

#สรุปเลยสั้นๆ

GDPR (General Data Protection Regulation)

คือมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนในสหภาพยุโรป (EU) มีผลบังคับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เริ่มใช้มาแล้วตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2018 คือ ใจความหลักคือคำว่า Consent หรือการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล มีข้อกำหนดต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่างๆในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว มีโทษปรับสูงถึง 20 ล้านยูโร (≈750 ล้านบาท) เว็บไซต์และแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆ ที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แล้วนำเสนอ เช่น เว็บจองที่พัก, กิจกรรมท่องเที่ยว, แอปฯ แนะนำข่าว ถ้าผู้ใช้เป็นชาวยุโรปล้วนมีผลทั้งหมด ระยะหลังจึงมักได้เห็นข้อความเตือน Privacy Reminder ทั้งบนเว็บและแอปฯ ให้ยอมรับการนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้ก่อนเข้าสู่การทำงานปกติ

ข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทาง ที่ผ่านมาข้อมูลส่วนตัวของเราถูกเก็บไปโดยรู้ตัวอย่างเต็มใจเช่น บันทึกว่าเรา Like อะไรบ้างในโซเชียลมีเดีย หรือถูกเก็บข้อมูลไปอย่างไม่รู้ตัวโดยระบบ cookie บนเว็บฯ ในมุมที่ดีคือการให้บริการข้อมูลที่ตรงหรือใกล้เคียงความต้องการ เช่นโฆษณาที่ตรงใจ ส่วนในมุมที่สามารถเป็นอันตรายได้คือการเสียความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่เก็บข้อมูลไป เช่น เพียงข้อมูลการ check-in ที่สามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตได้โดยไม่ยากแต่นำไปสู่อาชญากรรมได้ GDPR จึงเป็นการเริ่มต้นอย่างจริงจังสำหรับการจัดการเรื่องข้อมูลส่วนตัวที่อย่างน้อยก็ทำให้ได้รับรู้และยินยอมให้นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ และถึงแม้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไปแล้วเจ้าของยังคงมีสิทธิ์ต่างๆในข้อมูล แต่วันนี้ความคุ้มครองยังคงครอบคลุมเพียงประชากรยุโรปเท่านั้น เมื่อเริ่มแล้วถือเป็นสิ่งดีที่ควรผลักดันต่อไปให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยเฉพาะข้อมูลของคนไทยเราด้วยเช่นกัน

#จบ

Side Notes :-

ข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้าง? — เช่น ชื่อ, ที่อยู่, สถานที่ต่างๆ, ข้อมูลใช้งานออนไลน์, ข้อมูลสุขภาพ, การเงิน, เพื่อน ฯลฯ

ภาพจาก WPBeginner

GDPR คุ้มครองอะไร?

GDPR กับบทสรุปที่มีผลกับบริษัทในอเมริกา (ใช้อ้างอิงกับประเทศไทยได้) 

แถมเรื่องภาษาอังกฤษนิดนึง “Bottom Line”

จาก Infographics ด้านบนมีคำว่า Bottom line ที่แปลตรงตัวว่า “บรรทัดล่าง” พออ่านไปแล้วยิ่งไม่เข้าใจ เลยขออธิบายเพิ่มเติมว่าคำนี้เป็นสำนวน (Idioms) ที่มักถูกใช้บ่อยในด้านธุรกิจหมายถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่อยู่บรรทัดล่างสุดของงบการเงินที่อาจกำไรหรือขาดทุนซึ่งก็คือบทสรุปนั่นเอง ในที่นี้ Bottom line จึงหมายถึง “บทสรุป”

 

ที่มา : http://theconversation.com/

Everything you wanted to know but were scared to ask about… the General Data Protection Regulation (coming to a country near you).

(Visited 44 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Toni

Die BESTEN TRAILER 2018 German Deutsch (September)

ตัวอย่าง The Pool นรก 6 เมตร (Official Trailer)