in , ,

Passive Income : Online Guru

https://voicetv.co.th/watch/180222

เพราะคนรุ่นใหม่ นิยมลงทุนในหุ้น หรือวิธีการอื่นๆมากขึ้น โดยไม่ต้องทำงาน เป็นมนุษย์เงินเดือน หรือเจ้าของกิจการอีกต่อไป   เรียกวิธีการหาเงินแบบนี้ว่า “Passive Income” แต่สำหรับในแวดวง IT แล้ว   มีวิธีการหารายได้ในรูปแบบนี้หรือไม่ ติดตามกับ ออนไลน์ กูรู “จรุส สุนทรสิงห์”

(Visited 1 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

THE PREDATOR (2018) – รีวิวสั้นๆ น่าไปดูไหม?

ไอศครีมมันม่วงช้อคชิพ ครัวพ่อกานต์