in

Scale : สเกล และ มาตรวัด สูตรอาหาร

สเกลการตวง

1 ช้อนโต๊ะ = 3 ช้อนชา
2 ช้อนโต๊ะ = 1/8 ถ้วยตวง
4 ช้อนโต๊ะ = 1/4 ถ้วยตวง
12 ช้อนโต๊ะ = 3/4 ถ้วยตวง
16 ช้อนโต๊ะ = 1 ถ้วยตวง
1 ไพน์ = 2 ถ้วย
1 ควอท = 4 ถ้วย

1 ถ้วย = 8 ออนซ์ = 250 มิลลิลิตร
1 ออนซ์ (ของแห้ง) = 28.3 กรัม
1 ปอนด์ = 16 ออนซ์ หรือ 454 กรัม
1 กิโลกรัม = 2.2 ปอนด์

มาตรวัดแป้งและผงโกโก้

แป้งขนมปัง 1 ถ้วย = 110 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 6.8 กรัม
แป้งอเนกประสงค์ 1 ถ้วย = 95 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 5.9 กรัม
แป้งเค้ก 1 ถ้วย = 90 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 5.6 กรัม
แป้ง whole wheat 1 ถ้วย = 70 กรัม
แป้งข้าวโพด 1 ถ้วย = 120 กรัม 1 ช้อนโต๊ะ = 7.5 กรัม
ผงโกโก้ 1 ถ้วย = 95 กรัม

มาตรวัดน้ำตาล

น้ำตาลทราย 1 ถ้วย = 200 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 12.5 กรัม
น้ำตาลทรายแดง 1 ถ้วย = 180 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 11.5 กรัม
ไอซิ่ง 1 ถ้วย = 100 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 6.5 กรัม

มาตรวัดไขมัน
เนยสด 1 ถ้วย = 227 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 12.5 กรัม
มาร์การีน 1 ถ้วย = 227 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 12.5 กรัม
เนยขาว 1 ถ้วย = 185 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 11.5 กรัม
เพสตรี้มาร์การีน 1 ถ้วย = 200 กรัม
พีนัตบัตเตอร์ 1 ถ้วย = 240 กรัม

มาตรวัดนมผง

นมผง 1 ถ้วย = 120 กรัม, 1 ช้อนโต๊ะ = 7.5 กรัม

มาตรวัดสารขึ้นฟู

ยีสต์แห้ง 1 ช้อนโต๊ะ = 7 กรัม, 1 ช้อนชา = 2.3 กรัม, 1/2 ช้อนชา = 1.1 กรัม, 1/4 ช้อนชา = 0.5 กรัม
เบกกิ้งโซดา 1 ช้อนโต๊ะ = 10 กรัม, 1 ช้อนชา = 3.3 กรัม, 1/2 ช้อนชา = 1.6 กรัม, 1/4 ช้อนชา = 0.8 กรัม
ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะ = 8 กรัม, 1 ช้อนชา = 2.6 กรัม, 1/2 ช้อนชา = 1.3 กรัม, 1/4 ช้อนชา = 0.6 กรัม
ครีมออฟทาร์ทาร์ 1 ช้อนโต๊ะ = 7 กรัม

มาตรวัดถั่วและผลไม้
ถั่วลิสงคั่ว 1 ถ้วย (ยังไม่บด) = 120 กรัม
ถั่วลิสงคั่ว 1 ถ้วย (บดแล้ว) = 125 กรัม
เม็ดมะม่วง 1 ถ้วย (ยังไม่บด) = 130 กรัม
เม็ดมะม่วง 1 ถ้วย (บดแล้ว) = 140 กรัม
ลูกเกด 1 ถ้วย = 145 กรัม
อินทผาลัม 1 ถ้วย (เฉพาะเนื้อ) = 120 กรัม

มาตรวัดของแห้งอื่น ๆ

ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วย = 75 กรัม
ช็อกโกแล็ตสำเร็จรูป 1 ถ้วย = 200 กรัม
ผงกาแฟสำเร็จรูป 1 ช้อนโต๊ะ = 2 กรัม
อบเชยป่น 1 ช้อนโต๊ะ = 3 กรัม, 1 ช้อนชา = 1 กรัม, 1/2 ช้อนชา = 0.5 กรัม, 1/4 ช้อนชา = 0.25 กรัม
พริกไทยป่น 1 ช้อนโต๊ะ = 6 กรัม, 1 ช้อนชา = 2 กรัม, 1/2 ช้อนชา = 1 กรัม, 1/4 ช้อนชา = 0.5 กรัม

(Visited 20 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by editorteam

ชวนทำขนมปังสูตรนุ๊ม…นุ่ม " Soft & Simply White Bread"

YouTube จะลบข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19

YouTube จะลบข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19