in

การชงกาแฟสด

ชนิดของกาแฟ

สูตรกาแฟสดต่อไปนี้เป็นสูตรที่ต้องใช้เครื่องชงกาแฟประกอบ ถ้าใครอยากทำกินเองที่บ้านแต่ไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องชงก็อาจจะประยุกต์เแค่ใช้อุปกรณ์ที่เรามีในบ้านชงได้โดยใช้อัตราส่วนเหมือนกันค่ะ
Espresso
ส่วนผสม 1 ช็อต
 • ผงกาแฟ 7-9 กรัม
 • น้ำร้อน 1 ออนซ์ (30 ซีซี)
วิธีทำ
ตวงผงกาแฟ 7-9 กรัม กดกาแฟให้แน่น นำด้ามอัดเข้าเครื่องชง
กดปุ่มชง กดให้น้ำได้ปริมาณ 1 ออนซ์
——————————————————————————————–
Americano
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 1 ช็อต (30 ซีซี)
 • น้ำร้อน 4 ออนซ์ (120 ซีซี)
วิธีทำ
เติมน้ำร้อนเปล่าๆ ลงไปที่แก้วกาแฟ 4 ออนซ์
ด้วยช็อตเอสเปรสโซ 1 ช็อต ครีมม่า ที่เป็นฟองคล้ายฟองนมจะลอยอยู่ด้านบน
——————————————————————————————–
Cappuccino
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 1 ช็อต (30 ซีซี)
 • นมสดพาสเจอร์ไรซ์สตรีม 4 ออนซ์ (120 ซีซี)
 • โฟมนมหนา 1 เซนติเมตร
วิธีทำ
เติมช็อตเอสเปรสโซลงไปในแก้วกาแฟ 1 ช็อต (ใช้แก้ว 6 ออนซ์)
ทำนมสดให้ร้อนโดยทำการสตรีม
ตักโฟมนมหยอดลงตรงกลางถ้วยและเติมนมร้อนตามลงไปที่หลัง ให้ทิ่งระยะห่างของโฟมนมและขอบแก้ว 1/2 เซนติเมตร
——————————————————————————————–
Latte
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 1 ช็อต (30 ซีซี)
 • นมสดพาสเจอร์ไรซ์สตรีม 6 ออนซ์ (180 ซีซี)
 • โฟมนมหนา 1 เซนติเมตร
วิธีทำ
เติมช็อตเอสเปรสโซลงไปในแก้วกาแฟ 1 ช็อต (ใช้แก้ว 8 ออนซ์)
ทำนมสดให้ร้อนโดยทำการสตรีม รินนมร้อนลงในแก้วจนนมห่างจากปากแก้ว 1 เซนติเมตร
ตักโฟมนมลงในแก้วให้เสมอกับขอบแก้ว แล้วตกแต่งลวดลายตามใจชอบ
——————————————————————————————–
Mocha
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 1 ช็อต (30 ซีซี)
 • ช็อกโกแลตซอส 10 ซีซี
 • นมสดพาสเจอร์ไรซ์สตรีม 6 ออนซ์ (180 ซีซี)
 • โฟมนมหนา 1 เซนติเมตร
วิธีทำ
เติมช็อตเอสเปรสโซลงไปในแก้วกาแฟ 1 ช็อต (ใช้แก้ว 8 ออนซ์)
ตวงซอสช็อกโกแลตลงในน้ำกาแฟแล้วคนให้เข้ากัน
สตรีมนมสดให้ร้อนแล้วรินนมลงในแก้วจนนมห่างจากปากแก้ว 1 เซนติเมตร
ตักโฟมนมลงบนกาแฟให้โฟมพอดีกับแก้ว แต่งหน้าด้วยซอสช็อกโกแลต
——————————————————————————————–
Iced Cafe Americano
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 2 ช็อต ( 60ซีซี)
 • น้ำเชื่อม 4 ปั้ม (1 ออนซ์)
 • น้ำเย็น 4 ออนซ์ (120 ซีซี)
 • น้ำแข็งบด ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วิธีทำ
เตรียมกาแฟเอสเปรสโซ 2 ช็อต
ตวงน้ำเย็นและน้ำเชื่อมใส่แก้วที่ต้องการจะ
เสิร์ฟ คนให้เข้ากัน แล้วเตมน้ำแข็งบดให้เต็มแก้ว
ราดช็อตเอสเปรสโซตบท้าย เครื่องดื่มจะแยกชั้นอย่างสวยงาม
——————————————————————————————–
Iced Cafe Latte
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 2 ช็อต (60 ซีซี)
 • น้ำเชื่อม 4 ปั้ม (1 ออนซ์)
 • นมสดพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น 4 ออนซ์ (120 ซีซี)
 • น้ำแข็งบด ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วิธีทำ
เตรียมกาแฟเอสเปรสโซ 2 ช็อต
เทกาแฟและน้ำเชื่อมลงไปในแก้วแล้วคนให้เข้ากัน
เติมน้ำแข็งบดให้เต็มแก้วแล้วเทตามลงไปด้วยนมพาสเจอร์ไรซ์เย็น ให้เครื่องดื่มแยกชั้น
——————————————————————————————–
Iced Cafe Espresso
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 2 ช็อต (60 ซีซี)
 • นมมิกซ์ 4 ปั้ม (1 ออนซ์) * นมมิกซ์คือ นมข้นหวาน 1 กระป๋องผสมกับนมข้นจืด 4 ออนซ์
 • น้ำเชื่อม 1 ปั้ม
 • นมข้นจืด 2 ออนซ์ (60 ซีซี)
 • น้ำแข็งบด ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วิธีทำ
เตรียมกาแฟเอสเปรสโซ 2 ช็อต
เติมนมมิกซ์และน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันแล้วเท
ลงไปในแก้วเสิร์ฟ
เติมน้ำแข็งให้เต็มราดด้วยนมข้นจืดด้านบน
——————————————————————————————–
Iced Cafe Mocha
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 2 ช็อต (60 ซีซี)
 • ช็อกโกแลตซอส 1 ออนซ์ (30 ซีซี)
 • นมสดพาสเจอร์ไรซ์เย็น 4 ออนซ์ (120 ซีซี)
 • โฟมนมหนา 2 เซนติเมตร
 • น้ำแข็งบด ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
 • ช็อกโกแลตซอสสำหรับตกแต่ง
วิธีทำ
เตรียมกาแฟเอสเปรสโซ 2 ช็อต
เติมช็อคโกแลตซอส นมสดพาสเจอร์ไรซ์และกาแฟเอสเปรสโซ ในแก้วเสิร์ฟ คนให้เข้ากัน
เติมน้ำแข็งให้เหลือจากปากแก้ว 2 เซนติเมตร
เทกาแฟลงไปแล้วตักโฟมนมราดด้านบนและตกแต่งด้วยช็อกโกแลตซอส
——————————————————————————————-
Iced Cafe Cappuccino
ส่วนผสม
 • ช็อตเอสเปรสโซ 2 ช็อต (60 ซีซี)
 • นมมิกซ์ 4 ปั้ม (1 ออนซ์) * นมมิกซ์คือ นมข้นหวาน 1 กระป๋องผสมกับนมข้นจืด 4 ออนซ์
 • น้ำเชื่อม 1 ปั้ม
 • นมสดพาสเจอร์ไรซ์เย็น 2 ออนซ์ (60 ซีซี)
 • โฟมนมหนา 2 เซนติเมตร
 • ผงโกโก้หรือผงซินนาม่อนสำหรับตกแต่ง
 • น้ำแข็งบด ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วิธีทำ
เตรียมกาแฟเอสเปรสโซ 2 ช็อต
ตวงนมมิกซ์ น้ำเชื่อม นมสดพาสเจอร์ไรส์
ผสมกับกาแฟเอสเปรสโซ คนให้เข้ากัน เทใส่แก้ว
เติมน้ำแข็งใส่แก้วให้ต่ำกว่าปากแก้ว 2 เซนติเมตร
ตักโฟมนมลงด้านบนให้เต็มขอบแก้ว โรยผงโกโก้หรือผงซินนาม่อนตกแต่งให้สวยงาม
——————————————————————————————–
เคล็ดลับ
สำหรับกาแฟร้อนเอสเปรสโซให้นำแก้วนั้นมาลองช็อตเอสเปรสโซโดยตรงจากด้ามอัดและวอร์มแก้วที่ใช้เสิร์ฟให้อุ่นอยู่เสมอเพื่อคงรสชาติกาแฟที่ดีที่สุด
Source : https://sites.google.com/site/karchngkafaesd/
(Visited 8 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by editorteam

Starbucks Mocha Frappuccino at Home [Copycat Recipe]

This smartwatch is sexy and packed with cool features. It won't burn your wallet either.

สมาร์ทวอทช์รุ่นนี้เซ็กซี่และอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติเจ๋ง ๆ มันจะไม่เผากระเป๋าเงินของคุณเช่นกัน