in

รู้แล้วไม่ทอดทิ้ง! 5 เทคนิคชุปแป้งทอด ทอดให้เซียนเหมือนเรียนมา o

ให้การชุปแป้งทอดเป็นเรื่องง่าย วันนี้ Wongnai ได้รวมกลเม็ดเคล็ดลับ เทคนิคชุปแป้งทอด 5 เมนู ที่จะทำให้ของทอดของคุณทั้งกรอบ ทั้งน่ากิน – Wongnai

(Visited 4 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Posted by editorteam

Google Pixel 5 เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่า iPhone 12 จะกินอาหารกลางวันของทุกคน

Google Pixel 5 เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่า iPhone 12 จะกินอาหารกลางวันของทุกคน

Better than Udi's: How to Make the Best Gluten-Free Sandwich