in , ,

หมามันรู้นะว่าคนไหนดีหรือไม่ดี

Your Dog Can Tell If Someone’s a Bad Person

เรื่องนี้น่าจะคุ้นความรู้สึกของเจ้าของสุนัขว่าบางทีเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน เวลาสุนัขของเราทำท่าไม่ค่อยชอบใครสักคนจากที่พึ่งได้พบกัน หรือจำฝังใจกับคนๆหนึ่งที่เห็นหน้าหรือแค่ได้กลิ่นที่ไรก็ไม่ชอบเอาเสียเลย บทความนี้อ้างอิงจากงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารชื่อดัง

การทดลองทำโดยสร้าง 2 สถานการณ์ขึ้นมา ให้สุนัขมองขณะที่เจ้าของขอความช่วยเหลือ และการตอบสนองจากคนสองคน, แบบแรก คนที่หนึ่งอยู่เฉยๆ ไม่ช่วยอะไร คนที่สองยินดีช่วย, แบบที่สอง คนที่หนึ่งนิ่งเหมือนเดิม ส่วนคนที่สองปฏิเสธไม่ขอช่วย

ผลจากการให้คนทั้งสองได้ให้ขนมสุนัขน่าสนใจที่ว่า ในสถานการณ์แรกสุนัขยอมรับขนมจากทั้งสองคน ส่วนสถานการณ์ที่สองสุนัขรับจากคนแรกแต่ไม่สนใจคนที่สอง

#สรุปเลย จากบทความนี้ว่า จากการทดลองได้ข้อสรุปว่าสุนัขสามารถรู้ได้ว่าใครบางคนกำลังทำเรื่องไม่น่ารักและตัดสินตามนั้นเลย

ต่อจากนี้ไปจึงโปรดทราบได้เลยว่าหากเจ้าน้องหมาของเราไม่ชอบใคร “เขามีเหตุผลของเขานะ”

ที่มา : housebeautiful.com


Side notes :-

Treat หมายถึงอะไร?

ในบทความต้นฉบับที่ housebeautiful.com มีประโยคหนึ่งว่า “both researchers offered the dog in question a treat” คำว่า “Treat” ออกเสียงว่า “ทรีท” ถ้าเปิดดิกฯไทย จะเจอความหมายต่างๆ เช่น ปฏิบัติ, ดูแล, รักษา, เลี้ยงดู, บรรยาย ฯลฯ สำหรับความหมายในประโยคนี้คำที่ใกล้เคียงคือเลี้ยงดู และให้ตรงความรู้สึกจริงคือ “การให้ขนม” เช่น They rewarded the dog with a threat. พวกเขาให้รางวัลสุนัขด้วยขนม

ความหมายจาก Thai Hope Dictionary

(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment

(Visited 3 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Toni

Bai-Dteuy Win Win War game

ผัดฟักทองใส่ไข่