in

ทำเค้ก : ความสัมพันธ์ น้ำหนักส่วนผสม, พิมพ์,

ข้อมูลเรียบเรียงจาก Internet ไม่ทราบแหล่งที่มา ขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับครับ

การทำเค้กปอนด์ สำหรับผู้ทำมือใหม่ มักจะเจอปัญหามากในการกำหนด ขนาดของน้ำหนักของเนื้อเค้กว่าแต่ละปอนด์ ควรจะใช้ส่วนผสมของเค้กเท่าไร เวลาทำเค้กออกมาแล้วไม่สวย เพราะใส่ส่วนผสมมากเกินไป หรือน้อยเกินไป เนื้อเค้กล้นพิมพ์ หรือเค้กมีลักษณะแบน ไม่ได้ขนาดมาตรฐาน

เนื้อเค้กจะมี 3 ชนิด คือ เนื้อเค้กเนย สปันจ์เค้ก ชิฟฟ่อนเค้ก เนื้อเค้กแต่ละชนิดจะมีส่วน ผสมที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งวิธีและขั้นตอนการทำ สำหรับเนื้อเค้กแบบเบาเช่น สปันจ์เค้ก ชิฟฟ่อน เค้ก ส่วนมากเมื่อนำใส่พิมพ์ปอนด์จะไม่ชั่ง จะกำหนดโดยใช้เนื้อเค้ก ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของพิมพ์เป็นหลัก สำหรับเค้กเนยทุกครั้งที่นำมาทำเป็นเค้กปอนด์ ควรนำไปชั่งน้ำหนัก เพื่อให้ได้เค้กออกมามีลักษณะที่ดี ได้ขนาดมาตรฐาน เช่น น้ำหนักเค้กที่ผสมแล้วต่อพิมพ์ขนาดต่าง ๆ โดยชั่งไม่รวมน้ำหนักพิมพ์

เค้กขนาด ½ ปอนด์ ใช้พิมพ์ขนาด 4 ½ นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 1 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 400 กรัม ใช้พิมพ์ขนาด 6 นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 2 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 750 กรัม ใช้พิมพ์ขนาด 7 นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 3 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 1100 กรัม ใช้พิมพ์ขนาด 8 นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 4 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 1500 กรัม ใช้พิมพ์ขนาด 10 นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 5 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 1800 กรัม ใช้พิมพ์ขนาด 11 นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 6 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม (2300 กรัม) ใช้พิมพ์ขนาด 12 นิ้ว

พิมพ์เค้กขนาด 8 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 3200 กรัม

พิมพ์เค้กขนาด 10 ปอนด์ น้ำหนักชั่งส่วนผสม 4000 กรัม

พิมพ์ฟรุตเค้กแถวยาว น้ำหนักชั่งส่วนผสม 500 กรัม

(Visited 20 times, 1 visits today)

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Written by Toni

In Theaters Now: Serenity, The Kid Who Would Be King | Weekend Ticket

Drunk Parents Trailer #1 (2019) | Movieclips Trailers