in

วิธีลบรีวิวในกูเกิ้ล

ปัจจุบันรีวิวกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการทำธุรกิจในยุคออนไลน์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆล้วนมาจากการพิจารณาจากรีวิวเป็นหลัก เช่น เส้นทางท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, ที่พัก, คลินิกความงาม, โรงพยาบาล ฯลฯ บริการใดได้รับรีวิวดียิ่งนำลูกค้าใหม่เข้ามาได้มากยิ่งขึ้นทวีคูณ

แต่รีวิวก็กลายเป็นคมมีดที่กลับมาทำร้ายธุรกิจได้ทันทีเช่นกันเมื่อมีรีวิวไม่ดีเข้ามาไม่ว่าจะทางใด เช่น ความไม่พึงพอใจบริการ, ความเข้าใจไม่ถูกต้อง ไปจนถึงการกลั่นแกล้งจากคู่แข่ง ฯลฯ

ถ้าเป็นกรณีกรณีการกลั่นแกล้งหรือรีวิวที่ไม่ถูกต้องตามครรลอง ยังมีช่องทางเพื่อให้รีวิวนั้นถูกลบออกไปตามรายละเอียดในเว็บด้านล่างนี้

https://www.reviewtrackers.com/

(Visited 6 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Toni

Long Shot Trailer #1 (2019) | Movieclips Trailers

Fighting With My Family Final Trailer (2019) | Movieclips Trailers