ข้อความและรูปภาพจากที่อื่น ที่ไม่ได้ถูกสร้างจากทางทีมงานของเว็บไซต์ และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ รูปภาพหรือข้อความที่ทางเราได้คัดลอกมาจากแหล่งอื่น ๆ

ในส่วนหนึ่งเท่าที่จะทำได้ ทางทีมงานจะขออนุญาตเจ้าของข้อความหรือเจ้าของภาพ ผ่านทางอีเมล์ก็ดี หรือทางข้อความโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็ดี เท่าที่เราจะสามารถติดต่อได้ (อาจจะไม่ได้ทำเป็นเอกสาร) แต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาต แต่ทุกครั้งที่นำข้อความหรือรูปภาพไปใช้ที่ใด ก็จะลงเครดิต หรือทำลิงค์กลับไปให้ต้นทาง

อย่างไรก็ดี หากท่านเจ้าของรูปภาพ หรือเจ้าของข้อความใดๆ ก็ตาม ต้องการให้ลบออก กรุณาแจ้งมาได้ที่ อีเมล์ logicbigger@gmail.com และทางเว็บไซต์ยินดีที่จะลบออกโดยไม่มีเงื่อนไข และต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้

สำหรับเนื้อหา หรือรูปภาพ ที่ทางทีมงานเป็นผู้จัดทำจัดสร้างขึ้นมา ยินดีให้ทุกท่านนำไปใช้เผยแพร่ทั้งรูปภาพและข้อความ โดยกรุณาระบุแหล่งที่มาและลิ้งค์กลับมายังบทความต้นฉบับเท่านั้น

(Visited 1 times, 1 visits today)